Blenderåpning

with Ingen kommentarer

Blenderåpningen oppgis i verdier som viser forholdet mellom objektivets brennvidde og blenderåpningen. Dette forholdstallet bli oppgitt som f/-verdier (f.eks f/2,8) eller som brøk (f.eks 1:2,8). Den blenderverdien som oppnås når blenderen står helt åpen, kalles objektivets lysstyrke. Herfra kan blenderåpningen reduseres i faste trinn, der hvert hele trinn gir halv lysmengde av det foregående. Alle nyere objektiver følger deler av denne nummerserien for hele blendertrinn:

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64; f/90; f/128; osv.

f/2 er en stor blenderåpning fordi blenderåpningens diameter er halvparten av objektivets brennvidde; mens f/128 er en liten blenderåpning fordi blenderåpningens diameter er \tfrac{1}{128} av objektivets brennvidde.

(Visited 55 times, 1 visits today)