Lysstyrke

with Ingen kommentarer

Den største blenderåpningen et objektiv kan ha, kalles objektivets lysstyrke. Lysstyrken angis som en brøk, der telleren angir objektivets brennvidde og skrives «f» eller «1», og nevneren tallet som framkommer ved å dividere objektivets brennvidde med diameteren på den største optiske blenderåpningen.

For eksempel, dersom objektivets brennvidde er 28 mm, og diameteren på blenderåpningen er 10 mm, så blir tallet i nevneren 28/10 = 2,8. Et objektiv der største blenderåpning er brennvidden dividert på 2,8 angis som 1:2,8 eller f/2,8. I dagligtalen oppgis som regel bare nevneren i brøken. Vi sier f.eks. «blender 2,8» når vi egentlig mener «blender f/2,8».

Jo lavere tallet i nevneren er, desto mer lys kan objektivet slippe inn på fokalplanet. Blendertallene er avmerket på objektivets blenderring. Ett steg på blenderskalaen dobler lysmengden som slippes inn. Man kommer fra et skritt i blenderskalen til den neste ved å multiplisere nevneren med \sqrt 2. Man runder gjerne av til en eller null desimaler. Regner vi fra f/1,4 til f/45, ser blenderskalaen slik ut:

f/1,4, f/2,0, f/2,8, f/4,0, f/5,6, f/8,0, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45.

Fordelen med å angi lysstyrke som en slik brøk, i stedet for å oppgi diameteren direkte, er at ulike objektiver, med ulik brennvidde, vil slippe inn like mye lys dersom dette tallet er det samme. Så en 28 mm f/2.8 og en 135 mm f/2.8 vil slippe inn nøyaktig like mye lys, men diameteren på blenderen vil være 10mm for det første objektivet, og 48,2 mm for det andre.

(Visited 40 times, 1 visits today)