Jpeg

with Ingen kommentarer

JPEG (ofte forkortet til JPG) er et elektronisk bildeformat utviklet av Joint Photographic Experts Group. Dette bildeformatet bruker en komprimeringsmetode med kvalitetstap, men til gjengjeld blir filene mye mindre enn ved bruk av bildeformater som bruker komprimeringsmetoder uten kvalitetstap. Dette formatet blir derfor ofte brukt ved lagring av digitale bilder, spesielt fotografier til bruk på Internett. De aller fleste kamera kommer med JPEG valgt som standard fra fabrikk. Et JPEG bilde er klart til bruk rett fra kamera.

(Visited 29 times, 1 visits today)