Gråkort

with Ingen kommentarer

Gråkort er et grått kort som reflekterer 18% av lyset. Lysmåleren i kamera har 18% som utganspunkt for korrekt eksponering. Derfor vil du ved å ta lysmålingen mot kortet få helt riktig eksponering.

Når du redigerer bildene dine kan du også stille hvitbalanse etter gråkortet.

(Visited 121 times, 1 visits today)