Bokeh

with Ingen kommentarer

Bokeh (av japansk boke, «uskarp») er en fotografisk betegnelse som refererer til områder som er ute av fokus i et fotografi. Begrenset dybdeskarphet benyttes som et fotografisk virkemiddel ved at man for eksempel gjør bakgrunnen (og/eller forgrunnen) i et fotografi uskarp for å fremheve hovedmotivet.

Bokeh karakteriserer hvor visuelt tiltalende de uskarpe partiene er. Hvordan objektivet håndterer de lys­sterke punktene i disse områdene er av størst betydning. Det er å fore­trekke at lyse punkter danner sirkulære bokeh-felter (ikke f.eks. femkantete). Objektiver med mange blender­lameller gir gjerne bedre forut­setninger for dette.

(Visited 28 times, 1 visits today)