Hvitbalanse

with Ingen kommentarer

Hvitbalanse er kameraets innstilling for å kompensere for lysets fargetemperatur

Digitalkameraer måler selv fargetemperaturen på lyskilden og beregner hvitbalansen ved å referere til hvitt, og setter automatisk innstillingene for den aktuelle belysningen.

I visse tilfeller – f.eks. når én farge dominerer i motivet – kan automatisk hvitbalanse gi uheldige fargestikk. Mange kameraer har muligheter for manuell innstilling av hvitbalansen. Kameraet kan f.eks. ha mulighet for å velge mellom sollys, overskyet, glødelampebelysning (incandescent) og lysrørbelysning (fluorescent).

Noen kameraer har en skala for fargetemperatur i K, der du kan velge en verdi for fargetemperatur selv. Den mest krevende belysninga med hensyn til hvitbalanse er lysstoffrør, i og med at lyset fra disse ikke har et kontinuerlig spektrum.

(Visited 34 times, 1 visits today)