Eksponerings kompensasjon

with 2 kommentarer

Eksponerings kompensasjonEksponeringskompensasjon er en funksjon som finnes på de fleste kameraer og tillater deg å avvike fra den automatisk innstilte eksponeringen. Du har da valget mellom å øke eller minske eksponeringen i trinn på halve eller tredels eksponeringsverdier opp eller ned – opp til et maksimum på to eller tre EV-tall i hver retning.

Eksponeringskompensasjon brukes når kameraets automatiske beregning av eksponering vil gi et galt resultat. Dersom en har en spesielt lys eller mørk flate enten i forgrunnen eller bakgrunnen av hovedmotivet, kan kameraets lysmåler bli lurt, slik at det kan være nødvendig å kompensere.

(Visited 40 times, 1 visits today)

2 Responses

  1. […] Et mulig valg av program på fotoapparatet vil være Tv eller S (Lukkerprioritet) Bruker du dette programmet, så må du huske å legge inn ca +1 i eksponerings kompensasjon. Her kan du lese mer om eksponerings kompensasjon. […]

  2. […] Løsning: Legg til +1 i eksponeringskompensasjon. […]