Moire

with Ingen kommentarer

Ordet kommer fra det franske moiré som opprinnelig er betegnelsen på moaré, et tekstil av silke, bomull eller syntetiske stoffer med en glatt, valset overflate som likner på flammer eller et urolig vannspeil.

Moarémønster, ofte bare kalt moaré eller interferensmønster, er et mønster eller en optisk effekt som oppstår når to jevne, fine mønstre, ofte i form av tette gitterlinjer eller rasterpunkter, blir lagt over hverandre og interferer, det vil si sammen danner et tredje mønster eller en tegning.

(Visited 25 times, 1 visits today)