Stepringer

with Ingen kommentarer

Stepringer brukes for at det samme filteret skal kunne brukes på objektiver med forskjellig filterdiameter. Det er viktig å huske at du bare kan bruke filtre som er STØRRE enn objektivets filterdiameter sammen med step ringer. Da kan du bruke et 77mm filter på et objektiv med f.eks 58mm diameter.

(Visited 35 times, 1 visits today)