Bedre bakgrunn

with Ingen kommentarer

Et bilde består som oftest av 3 elementer. Forgrunn – motiv – bakgrunn. I de fleste tilfeller vil bildet mangle dybde om du bare har 2 av disse elementene. Unntaket er blant annet portretter, der det er å foretrekke at du bare har et motiv og en bakgrunn.

Men en ting som ofte ødelegger bra bilder er en dårlig bakgrunn. Mange vil hevde at det ikke er mulig å velge hvordan bakgrunnen skal være på alle bilder. I løpet av dette innlegget vil jeg prøve å gjøre deg litt mer bevisst på hva du vil med bakgrunnen.

Hva er en dårlig bakgrunn?

Rotete bakgrunn, tre og lyktestolpe som kommer ut fra hodet mitt.
Rotete bakgrunn, tre og lyktestolpe som kommer ut fra hodet mitt.

En dårlig bakgrunn kjemper med motivet om oppmerksomheten. Det kan være en bakgrunn med mye sterke farger eller med store kontraster.

Klassiske bakgrunns feil er når det ser ut som en stolpe/gren kommer ut fra hodet til motivet, horisonten ser ut som den går gjennom hodet på motivet, folk/dyr gjør ting i bakgrunnen som ikke egner seg på stueveggen hjemme eller at det bare er mye rot i bakgrunnen.

Nå lurer du kanskje på hvordan du kan løse dette problemet (som du kanskje ikke visste du hadde?). Og her kommer den gode nyheten!!!

Bare det at du blir oppmerksom på hva som er i bakgrunnen på DINE bilder gjør at du tar bedre bilder.

Her kan jeg gi deg noen ideer til hvordan bakgrunnen kan bedres.

Ikke ha ting som stikker ut av hodet på motivet

Hit et steg og dit et steg danser vi på foto vei…. Om du (fotograf) tar et steg til en side, bøyer deg litt ned eller kommer deg litt høyere, så unngår du som regel alt i bakgrunnen som vil komme ut fra et hode

Her er det en bra bakgrunn som er nesten ensfarget og som er ute av fokus
Her er det en bra bakgrunn som er nesten ensfarget og som er ute av fokus

Sørg for at den er mest mulig nøytral

Ved å plassere seg slik at bakgrunnen ikke har store fargeforskjeller, lys/skygge partier eller markante former, så vil den ta mye mindre av oppmerksomheten.

Uskarp bakgrunn

Ved å plassere motivet slik at det er langt mellom motiv og bakgrunn, så vil bakgrunnen bli veldig uskarp når du velger en liten blender. Likevel så er det en fordel med lite skarpe farger og få markante former.

Få minst mulig med

Ved å la motivet fylle mest mulig av bildeflaten, så vil ikke bakgrunnen bli lagt merke til heller.

Bruk blits for å fremheve motivet

Ved å bruke blits vil du kunne la bakgrunnen bli mye mørkere enn motivet og det gjør at motivet blir fremhevet. Her er link til et tidligere innlegg om Bruke blits for å fremheve.

La bakgrunnen fortelle noe om motivet

Det å la bakgrunnen fortelle noe om motivet kan være det som er vanskeligst med tanke på bakgrunn. Men når du har blitt bevisst på dine valg med tanke på bakgrunn så vil det komme litt av seg selv.

(Visited 57 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar