Bildestil

with Ingen kommentarer

Bildestil er settinger i kamera som avgjør hvordan kameraet skal behandle jpeg bildene før de lagres. Det som påvirkes er farger, kontrast og oppskarping. Det er viktig å ikke blande bildestil med foto modus, selv om de gjerne har samme navn.
Picture style (Canon), picture control (Nikon), picture modes (Olympus) eller creative style (Sony) blir ofte oversett når en skal ta bilder. Spesielt om du tar bildene i Raw format. Mange avfeier denne settingen med at alt som har med fargeintensitet og metning, er noe som en tar seg av i bildebehandlingen. De forskjellige produsentene har forskjellige bildestiler tilgjengelig, og som regel kan du programmere din egen også, men de jeg går gjennom her finnes stort sett hos alle produsenter. I dette innlegget vil jeg prøve å forklare forskjellen på de forhåndsprogramerte bilde stilene og når du bør bruke de.

I full auto vil du ikke kunne velge bildestil. Det er først i de halv automatiske eller manuelle fotograferings modusene du får velge fritt.

Raw vs Jpeg

Om du tar bilder i jpeg, så vil bildestilen ha en direkte innvirkning på bildet som kommer ut fra kamera. Om du tar bildene i Raw format vil bildestilen bare påvirke bildet som du ser på kamera skjermen, men ikke ha noen direkte innvirkning på filen som kommer ut fra kamera. Bildestilen vil også ha en innvirkning på histogramet, slik at du gjerne må justere eksponeringen etter hvilken bildestil du har valgt.
Bruker du kameraprodusentens eget program for å behandle raw filene kan du velge bildestil i etterkant, mens i tredjeparts programmer kan du ikke det.

 

standard - 001Standard
En bildestil der fargemetning, kontrast og oppskarping er satt til medium. Helt ok å bruke i det daglige.

Neutral - 001Neutral
Nøytrale farger og ingen oppskarping gjør dette til et bra valg for video.

Faithfull - 001Flat/faithful
Veldig lik Neutral stilen, men med litt kraftigere farger. For video opptak ute i naturen vil denne stilen være et godt valg.

Vivid - 001Vivid
Kraftig fargemetning gjør dette til et bra valg for fargerike bilder som solnedgang eller soloppgangen.

 

 


 

 

Lanscape - 001Landscape

Fargemetningen er satt opp, spesielt for grønn og blå. Oppskarpingen er også satt høyere. Natur og landskapsbilder har godt av denne bildestilen.

portrait - 001Portrait
Oppskarping er satt til minimum for å gi bløtere hud. Kontrast og fargemetning er medium. Som navnet tilsier er denne best for portretter og andre bilder med mennesker.

Monochrome - 001Monochrome
En nøytral sort/hvitt innstilling. Har du muligheten til å endre denne , ville jeg lagt til litt mer kontrast. Om du er ute for å ta sort/hvitt bilder OG tar bildene i raw format er denne stilen et godt valg. Tar du bildenene i jpeg kommer du bedre ut av det ved å velge en annen stil som passer til motivet og konvertere bildet til sort/hvitt i etterkant.

 

I dette innlegget har jeg brukt bildestilene slik som de er oppsatt fra produsenten, men du har muligheten til å justere slik at de bedre passer ditt behov (og blir større forskjeller mellom de)

(Visited 74 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar