Skjerping av bilder

with Ingen kommentarer

Skjerping av bilder er noe alle som redigerer bildene sine bør gjøre. Tar du bilder i raw format er skjerping av bildene noe du MÅ gjøre.

Men slapp helt av. Skjerping av bilder er ikke så vanskelig. Når det gjelder hvor skarpt et bilde skal være, så er det ikke noe fasit svar. Som ellers innen foto og bilderedigering, så er det den som tar bildet som bestemmer hvordan resultatet skal være tilslutt. Når jeg begynte å bruke Adobe Photoshop Lightroom, så hoppet jeg glatt over «Detail» fanen. Jeg kunne ikke se noe umiddelbar endring i bildet mitt når jeg forandret på settingene. Det jeg ikke hadde fått med meg var at du var nødt til å se bilde i 1:1 på skjermen for å kunne se skjerpingen.

Her kommer noen huskeregler om emnet.

Slidere som brukes til å justere skjerpingen:

Amount: Styrer mengden av skarphet som du ønsker å legge til. Se på det som en volum knapp. Høyere prosent setting gir sterkere skjerpe effekt. Her har størrelsen på bildet litt å si. En verdi mellom 50%-200% vil som regel være bra. Kan være lurt å starte på ca 100%.

Radius: Styrer hvor langt fra senter pixel du skjerper. Høyere antall pixler her, vil gi kraftigere konturer (typisk for arkitektur). En lavere innstilling vil passe bedre for portretter. En verdi fra 1 til 8 pixler vil som regel stemme bra. I lightroom har du ikke muligheten til å gå lengre opp enn til 3 pixler. Et bra utgangspunkt er 1 pixel.

Detail: Om vi kan si at radius tar seg av de harde kantene i bildet, så tar detail slideren over for å bringe frem teksturen og de finere nyansene i et bilde.

Treshold: Denne kontrollen bestemmer hva som regnes som en kan i bildet ditt. Lav verdi gir skjerping av alle pixler, høy verdi gjør at det bare er kanter med stor kontrast som blir påvirket av skjerpingen. En verdi mellom 1 og 15 er som regel passelig. Et bra utgangspunkt er ca 5. I Lightroom har denne byttet navn til «Masking», som jeg synes er en bedre benevnelse. Holder du «Alt» inne når du justerer «Masking» vises masken på skjermen (kun det hvite blir skjerpet). Skalaen er også annerledes, så en verdi på over 50 kan du regne som mest sannsynlig.

Skjerping - 001Regel 1:

For å se endringer på skjermen….. Zoom inn til 100% eller 1:1. Husk at det er lettere å se endringer i detaljer når de er i full størrelse.

Skjerping - 002Regel 2:

I Photoshop Elements har du tre kontroller for å justere skarpheten. (Amount, Radius og Treshold) De virker sammen, så effekten fra en kan kansellere effekten fra en annen.

Skjerping - 003Regel 3:

«Amount» settingen som gjør seg best varierer med hva du skal gjøre med bildet. Skal du for eksempel skrive det ut, så trengs det mer skjerping enn om du skal se det på en dataskjerm.

 

Skjerping - 004Regel 4:

I typiske landskap eller by bilder, er det som regel mange små detaljer som du vil ha skarp. Prøv å la «Radius» og «Treshold» være lav.

Skjerping - 005Regel 5:

Når du har enklere motiver med større ensfargede flater, slik som makro bilder av blomster, så er det ønskelig å bare gjøre kantene skarpere. Her kan du øke «Radius» og «Treshold».

Skjerping - 006Regel 6:

«Amount» settingen er også avhengig av din personlige smak, og hva du prøver å fortelle med bildet. Er det et drømme aktig bilde, så gjør det seg med myke kanter og lite skarphet.

 

 

Skjerping - 007Regel 7:

Lyse eller mørke linjer rundt kantene er et sikkert tegn på at du har lagt til for mye skjerping. Prøv å redusere «amount» eller «Radius»

Skjerping - 008Regel 7:

Om skjerpingen bringer frem støy i ensfargede områder i bildet, begrenser du det lett ved å øke Treshold eller Masking

Skjerping - 009Regel 9:

La skjerpingen være det siste du gjør med et bilde, før du skriver det ut, eksporterer det, legger det inn i fotobok eller sender det til fremkalling

(Visited 118 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar