HDR-High Dynamic Range – del 4

with Ingen kommentarer

Denne gangen skal vi gå litt dypere i et av de to programmene som vi har snakket om, nemlig Photomatix.

Jeg vil fortelle litt om de forskjellige funksjonene slik at du skal få en litt bedre forståelse av hva de forskjellige knappene og spakene gjør for noe.HDRdel4Bilde1

 

Her blir det nødvendig med litt oppramsing så bær over med meg.

Vi begynner oppe i toppen på venstre side og jobber oss nedover.

Process:

 Her kan du velge mellom Tone Mapping eller Exposure Fusion. Jeg bruker for det meste Tone Mapping da resultatet er best etter mitt hjerte.

 Kort fortalt så velger du Tone Mapping om du ønsker et bilde med litt «punch». Du får et bilde som noen mener ikke er helt realistisk, mens andre (meg selv inkludert)

 mener at bilde «framkalt» på denne måten ligner mer på du ser med øynene dine.

 Exposure Fusion skaper et bilde som er mer «naturtro» der det er mye færre endringer i det ferdige bildet.

Method:                           Her får du tre valg Details Enhancer, Contrast Optimizer og Tone Compressor.

Først tar vi for oss Details Enhancer med de underliggende valgene, før vi fortsetter videre med de to andre.

Details Enhancer:

Her finner du de viktigste kontrollene øverst og så går det nedover derfra etter viktighetsgrad.

De to mest kraftfulle kontrollene her er uten tvil Strength og Lighting Adjustments. Hvis ikke det er haket av i boksen Lightings Effects i Lighting Adjustments panelet

så gjør det. Dette gir deg enda bedre kontroll og muligheter for justering.

Color Saturation:

Dette er fargemetningen. Jeg begynner som regel på rundt 70%. Det blir ikke alltid finest med mest mulig farge. 🙂

Tone Compression:

Denne kontrollen hever eller senker om bildet framstår flatt eller med mye kontrast. Dra litt fram og tilbake i «spakene» så skjønner du hva jeg mener.

Detail Contrast:

Hever og senker kontrasten i bilde detaljene. Drar du spaken til høyre så øker du kontrasten i detaljene og får et skarpere utseende, men gjør også bildet mørkere.

Går du mot venstre så senker du kontrasten og gjør bildet lysere.

Smooth Highlights:

Denne kontrollen er svært nyttig om du får mye «Haloing» rundt kantene av ting i bildet. Ofte synligst der man for eksempel har en bil med himmel bak. Da kan det lett

oppstå en form for hvit glød rundt kantene på bilen. Vi ønsker minst mulig «Haloing» i bildene våre. 🙂

White Point:

Har innvirkning på de lyse tonene i bildet ditt.

Black Point:

Har innvirkning på de mørke tonene i bildet ditt.

Gamma:

Har innvirkning på mellomtonene i bildet ditt.

Temperature:

Øker eller senker temperaturen i bildet ditt. Mot venstre gir en kjøligere temperatur og mot høyre gir en varmere temperatur.

Micro Smoothing:

Denne kan blant annet brukes til å redusere støy i bildet ditt, noe som dessverre er et problem med HDR. Gir også en følelse av at bildet blir «renere».

Saturation Highlights:

Rett og slett fargemetningen i de lyseste delene av bildet ditt. Ganske nyttig å kunne kontrollere det.

Shadow Smoothness:

«Glatter» ut kontrast forbedringer i skygge området av bildet ditt.

Shadow Clipping:

Nyttig til å redusere støy i mørke deler av bildet, kanskje spesielt på bilder tatt på kvelden/natten.

Så tar vi for oss neste valg under Method:

Contrast Optimizer:        

Strength:

Angir rett og slett styrken på effekten i bildet ditt.  Mot høyre litt mer dramatisk og urealistisk. Mot venstre gir en mer naturlig effekt. Denne kontrollen står i utganspunktet på 50%.

Tone Compression:

Denne minner på mange måter om Strength, men kommer likevel litt i mellom da den kan brukes til å flate ut tonene i bildet på en litt annen måte enn Strength som går litt mer

fra maksimum høylys til maksimum skygge. Denne har mer effekt i mellom. (kanskje ikke verdens beste forklaring men…)

Lighting Effect:

Denne kontrollen kan vi bruke til å bringe litt mer liv til skyggepartiene. For eksempel i bildet brukt her så er det kveld. Og et vanlig foto vil gjøre himmelen lys og det på bakken

mørk. Her kan vi bruke denne kontrollen for å gi litt mer liv og lys til bakken.

De andre kontrollene under Contrast optimizer er i realiteten ganske lik som de tilsvarende kontrollene under Details Enhancer, så jeg dropper å skrive om dem.

Så kommer vi til Tone Compressor… Den er et lite kapittel for seg. Kanskje mest av alt fordi jeg ikke får noe som helst fornuftig ut av den……Jeg har aldri fått en brukandes bilde

ut av dette valget og har dermed heller ikke brukt det. Jeg er stort sett misfornøyd med alt her og får bare ut ekle farger, kontraster o.s.v. Det verste av alt er at det virker som de fleste HDR elskere er

av samme oppfatning.

Så derfor blir du nødt til å utforske denne selv. Men gi meg gjerne tilbakemelding om det er meg det er noe i veien med, for da lærer jeg gjerne noe nytt! 🙂

Så kommer vi tilslutt til den andre metoden under Process, Exposure Fusion.

Før i tiden da ingen hadde hørt om HDR var fotografer likevel i stand til å øke den dynamiske vidden i bildene sine. Det de gjorde var å åpne flere eksponeringer i photoshop og blande dem sammen manuelt.

I dag blir denne teknikken vanligvis kalt manuell blanding, eller manuell blending på engelsk.

Exposure Fusion i Photomatix er basert på dette prinsippet, men det er gjort automatisk og programmet vil gjøre det for deg. I utgangspunktet handler Exposure Fusion om å ta de beste pikslene fra alle eksponeringene og blande dem sammen til det endelige bildet.

Mulighetene er tilnærmet uendelige.

Det er noen fordeler og noen ulemper med Exposure Fusion.

Fordeler:

  • Du får mindre støy i bildene dine, noe som er en fordel under lange eksponeringer, typisk nattbilder.
  • Bildene ser mer naturlig ut
  • Du slipper å tenke på dette med «Haloing»
  • Det kan være litt lettere å jobbe med da det er færre parametere å forholde seg til. Og det kan være mer intuitivt i forhold til ting du kanskje er vant med å jobbe med i feks photoshop.

Ulemper:

  • Bildene har en tendens til å mangle litt kontrast i forhold til å bruke Details Enhancer. Men på den andre siden er dette noe du kan fikse i feks photoshop.
  • Ved bruk av mange eksponeringer kan denne metoden bruke temmelig mye minne på maskinen din.

Jeg kommer ikke til å gå nærmere inn på Exposure Fusion i denne serien, med mindre det kommer spesifikt ønske om det. Jeg har nå gått gjennom de alternativene som er mest brukt blant folk flest og tenker at det er nok oppramsing for ett innlegg. Exposure Fusion er noe du kan leke deg med når du har lyst eller får bedre kjennskap til konseptet HDR.

(Visited 140 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar