Hvordan velge riktig lysmåling

with Ingen kommentarer

Kameraets innebygde lysmåling er et verktøy som ofte blir oversett. Eller, lysmålingen blir jo utført, men vi som fotografer lar den ofte bare stå på fabrikk innstillingen, så legger vi oss til vaner for å få bukt med problemene som oppstår. Dette tror jeg har med vaner å gjøre. I tillegg så er det kanskje litt uklart når det passer å bruke de forskjellige målemetodene.

I løpet av dette innlegget vil jeg forsøke å oppklare mysteriet om kameraets lysmåling. Jeg vil gå gjennom de 3 vanligste valgene (noen kameratyper har flere valg) og belyse fordeler og ulemper med de forskjellige typene av lysmåling.

Evaluerende - 01
Her er det valgt evaluerende lysmåling

 

Evaluerende / Matrix

MatrixKanskje det finnes enda flere navn på denne lysmålingen, men Canon og Nikon har valgt disse navnene på sin standard innstilling for lysmåling.

Det som skjer her er at kameraet måler gjennomsnittet av hvor mye lys det er i HELE bildeflaten og vurderer motivets posisjon i søkeren. (Ja, jeg vet at de nyeste kameraene er litt mer avansert enn dette, men her holder vi det enkelt) Elektronikken i kamera vil da matche lysmålingen opp mot forhåndsinnstilte verdier og sette blender/lukker/ISO slik at eksponeringen blir korrekt i forhold til disse verdiene som kameraprodusenten har satt som utgangspunkt (generelt 15-18 prosent gråskala for lysmåling og hvitbalanse). Derfor kan du oppleve at et bilde tatt med to forskjellige kameraer vil være litt forskjellig eksponert, selv om blender/lukker/ISO er like.

Evaluerende
Symbolet for evaluerende lysmåling

For generell fotografering i naturlig lys, brukes denne innstillingen mest. Når en vet at man kan justere lyse og mørke områder senere, lar man gjerne bare kameraet stille inn på en gjennomsnittlig måling for motivet.

Vær oppmerksom på at noen spesielt lyse eller mørke områder i det totale bildet vil påvirke den endelige målingen. For eksempel vil selv solen reflektert fra frontruten til en bil føre til at kameraet undereksponerer bildet, som om det «myser» mot lyset, og enten lukker blender eller øker hastigheter på lukkeren.

Hvis du er i manuell modus, kan du ta en måling fra de lyse og de mørke områdene for å få en generelt balansert eksponering om du stiller inn kamera mellom disse målingene.

Spotmåling - 01
Her er det valgt spotmåling

 

Punkt-/spotmåling

Spot2Med spotmåling måles lyset kun i det området hvor du har plassert fokuspunktet ditt. Alt annet ignoreres, så dette er derfor den mest nøyaktige målingen. Om du f.eks tar bilder av en person som står i sterkt sollys, er det en fordel å bruke denne målemetoden og ha fokuspunktet på personen slik at vedkommende blir korrekt eksponert og ikke himmelen rundt.

Spot1
Symbolet for spotmåling

Punktmålingen (spotmåling) tar en måleravlesning fra en bestemt del av motivet ditt. Som regel er dette linket til valgt fokuspunkt (sjekk brukermanualen for ditt kamera). Målingen er tungt vektet til sentrum (eller forhåndsvalgt fokuseringspunkt) og dekker bare rundt 4% av søkerens område.

La oss si at du vil fotografere en stor låve på en solrik dag og de viktigste dørene var vidåpne. Selv om det ytre er så godt opplyst, er den fortsatt veldig mørkt inne, og dør-området tar opp en stor del av scenen.

Ved hjelp av evaluerende lysmåling ville innsiden av låven bli ganske mørk og utvendig ville være perfekt. Men når du bruker punktmåling, sikter du med midtpunktet i søkeren ved døren, foretar en lesning (og kanskje låse eksponeringen), komponere bildet på nytt og skyte. Da vil du ende opp med en godt eksponert interiør og sannsynligvis blir det overeksponert utvendig.

Prøv dette: Zoom inn den delen av motivet du ønsker å ha korrekt eksponert, trykk lett på utløseren for å ta en måling, trykk på eksponeringslåsen, zoom ut igjen, komponer, fokuser og ta bildet. Dette er ganske likt som spotmåling!

Sentrumsdominert - 01
Her er det valgt sentrumsdominert lysmåling

 

Sentrumsdominert lysmåling

Sentrumsdominert2Denne metoden bruker et spesifikt område i midten av motivet. På mange kameramodeller kan du selv bestemme hvor mye utover senter som skal taes hensyn til. Dette blir altså ganske likt som spotmåling, forskjellen er bare at området som måles her er litt større og at det kun måles utifra senter av motivet uavhengig av hvilket fokuspunkt du har valgt, som er vel og bra så lenge motivet faktisk befinner seg i midten av bildet.

For å være ærlig, bruker jeg sjelden denne metoden, men jeg har prøvd det ved noen få anledninger hvor motivet er kraftig bakgrunnsbelyst.

Hvis motivet er til venstre, høyre, oppe eller nede i det innrammede bildet, ville du måtte plassere det sentrale punktet over motivet du gjør målingen for, foreta en lesning ved å trykke utløserknappen halvveis ned, låse den, komponere og skyte.
Sentrumsdominert
Dette vil da vekte målingen for motivet, og hvis det er generelt mørkere enn bakgrunnen, vil det bli perfekt eksponert mens bakgrunnen blir overeksponert.

Husk at når du har tatt en måleravlesning på de fleste DSLR-kameraer, har du rundt 15-20 sekunder på å komponere og skyte før målesystemet tilbakestiller seg selv.

 

(Visited 1 386 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar