Lightroom Historie tips

with Ingen kommentarer

Som Photoshop, har Lightroom en historie funksjon som viser en liste over de endringene du har gjort på et bilde. Den kan brukes til å fjerne endringene du har gjort i et bilde. I motsetning til Photoshop historie, gjør Lightroom loggoppføringer som ikke forsvinner når du lukker Lightroom – de forblir tilgjengelig fra én forekomst av Lightroom til den neste.

Historiepanelet er et nyttig hjelpemiddel når du venner deg til å bruke det. Jeg vil her komme med noen smarte triks som gjør at du utnytter mulighetene som ligger i historiepanelet på en bedre måte.

Historiepanelet er til venstre i Develop modulen. Klikk for å åpne den og du vil se en liste over de endringer som er gjort i bildet. Disse leses fra bunn til topp, så den øverste historien innstillingen er den du brukte sist på bildet. Disse historie innstillinger viser ikke bare de glidere du justert når du redigerer bildet, men også den endelige verdien av at glideren og mengden av endringen du gjorde på det trinnet.

Du kan gå tilbake i historikken for endringer som du har gjort i bildet ved å klikke på en av oppføringene i historikkpanelet. Inntil du gjør flere endringer i det bildet du ikke vil miste de senere historie stadiene hvis du klikker på en tidligere. Så du kan klikke fra en historie tilstand til den neste til å vise bildet på det punktet i redigeringsprosessen.

Hvis du klikker for å vise et bilde på et tidligere stadium av sin redigering og deretter begynne å gjøre endringer på bildet du vil miste alle de senere historie oppføringene – de vil bli erstattet av de nye endringene.

Still inn Før bilde

DialogHvis du er som meg vil du bruke (y) i Develop modulen for å sammenligne bilde før og etter endringene. Men noen ganger vil du ønske å sammenligne «etter versjon» med bildet slik det var delvis under redigeringsprosessen – ikke som den var da du importerte det.

Du kan stille «før versjon» av et bilde for å være bildet som det var på et tidligere historie trinn. For å gjøre dette, høyreklikk på historietrinnet som viser bildet på det punktet du ønsker å gjøre til «før bildet» og velg <Copy History Step settings to Before>. Hvis det siste historietrinnet ikke er valgt, velger du det for å gå tilbake til den nåværende tilstanden i bildet. Nå, når du trykker (y) du vil sammenligne den nåværende tilstand av bildet med den valgte historienivået.

Du kan også dra og slippe historie steg for å gjøre det samme. Så, hvis du ser på før bildet du kan dra og slippe historie skrittet inn på «før versjon» og som vil bli den nye «før versjonen». Igjen – mister ikke noen historie steg når du gjør dette, er du bare lager en annen «Før versjon» av bildet.

Før og etter

Lag en virtuell kopi

høyreklikk dialogNår du underveis i redigeringen av et bilde, vil du kanskje gå tilbake og prøve en annen redigeringsprosess, men også beholde den nåværende versjon av bildet du jobber med.

Du kan bruke historikkpanelet for dette. Start ved å velge historietrinnet der du ønsker å starte en alternativ metode for å redigere bildet. Høyreklikk på bildet og velg <Create Virtual Copy>. Dette skaper en ny virtuell kopi – Utgangspunktet er det valgte historietrinnet – den virtuelle kopien har ingen andre historietrinn knyttet til den. Vær også oppmerksom på at denne nye virtuelle kopien er bildet som er valgt.

Før du begynner å jobbe med dette bildet, klikker du det opprinnelige bildet i filmremsen for å velge det og klikke det siste historietrinnet i listen for å returnere denne versjonen av bildet til gjeldende redigeringspunkt.

Du vil nå ha to versjoner av bildet – en virtuell kopi hentet fra bildet på det punktet hvor du vil begynne en alternativ redigering og den originale versjonen med alle nåværende endringer på plass.

Lag et snapshot

DialogUnderveis i redigeringsprosessen vil du kanskje prøve ut noen nye teknikker eller eksperimentere litt med noen settinger. Det kan du jo trygt gjøre siden du alltid kan gå tilbake i historikken og velge et trinn før du begynte å eksperimentere. En bedre måte å gjøre det på er å lage et «Snapshot» av bildet. Snapshotet kan du gi navn eller bare la det få navn etter valgt historiesteg. Dette gjør det MYE lettere å finne tilbake til en versjon av bildet som er helt uten dine crazy eksperimenter.

Du kan lage snapshot på 2 måter. Enten ved å høyreklikke på et historiesteg og velge <Create Snapshot> eller ved å klikke på + tegnet i snaphot panelet.

Snapshot panelet befinner seg like over historiepanelet på venstre side. Her kan du nå gå tilbake til det steget der du lagde et snapshot når du vil. Når du nå går tilbake til et snapshot vil dette legge seg som siste steg i historikken til bildet. Det gjør at alt du har eksperimentert med fortsatt er tilgjengelig i historiepanelet.

Snapshot

Slett Historie

Du kan slette Lightroom historien for valgte bilder. For å gjøre dette, klikker du på X (Clear All) -knappen øverst til høyre i historikkpanelet. Dette fjerner alle historie skritt fra historiepanelet – det vil ikke fjerne endringene fra bildet – det bare fjerner oppføringene fra historiepanelet.

Slett historie

 

(Visited 45 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar