5 teknikker en nybegynner må lære

with Ingen kommentarer

Selv om det kan ta mange år å mestre kamerateknikkene du trenger for å ta fantastiske bilder, uansett ferdighetsnivå og uansett hva du velger å fotografere, lønner det seg ofte å holde ting enkelt.

For å hjelpe deg igang har vi satt sammen 10 essensielle kamerateknikker enhver fotograf bør mestre. Vi begynner med å ta kontroll over fokus og deretter gå videre til å bruke funksjoner som eksponeringskompensasjon, hvitbalanse og annet. De neste 5 kommer på torsdag.

Fra å fokusere og bildekomposisjon til hvitbalanse og belysning, bør denne enkle guiden gi deg grunnleggende fotoferdigheter, kvitte deg med dårlige fotovaner, og la deg å konsentrere deg bare om å få bedre bilder.

Når du prøver ut disse teknikkene er det ofte kjennskap til hva som kan gå galt, som vil hjelpe deg å unngå at du gjør de samme feilene om og om igjen.

Så med det i tankene, har vi også tatt med praktiske eksempler på vanlige problemer og feil som kan skje med hvem som helst, uansett erfaring, og hvordan man best kan løse dem.

Ikke vær redd for å gjøre feil; det er sånn vi lærer.

Ta kontroll over fokus

Display - fokuspunktLa automatikken i kameraet jobbe på egenhånd, og det vil fokusere ved hjelp av et tilfeldig fokuspunkt. Selv om dette vil gi skarpe bilder i mange situasjoner, er det for mer kreativ fotografering bedre å ta litt kontroll over fokuspunktet.

Kameraet vet jo ikke hvor DU ønsker å ha fokus

Så det første du trenger for å mestre er hvordan man skal få kameraet til å fokusere på akkurat det punktet at du ønsker skal være skarpt.

Kameraet har en rekke fokuspunkter spredt over bildeflaten – du kan se dem gjennom søkeren – og disse gir deg en utmerket løsning for å fokusere på motiver utenfor sentrum.

Du må stille inn kameraet til ett-punkts autofokus, heller enn flere eller automatisk valg.

Velg individuelt

Den nøyaktige fremgangsmåten for å velge individuelle fokuspunkter (og antallet tilgjengelige) varierer i fra kamera til kamera, men på Canons modeller må du vanligvis trykke på AF-punkt valgknappen, og rotere hovedhjulet eller bruke velgeren på baksiden av kameraet.

Ser du gjennom søkeren når du gjør det, og du vil se det aktive AF-punktet (i rødt) flytte rundt i bildeflaten.

På de fleste Nikon speilreflekskameraer, når du har valgt single-punkts autofokus, kan du bare bruke fire-veis kontrolleren på baksiden av kameraet for å markere et annet AF-punktet.

Den største ulempen med å bruke de ytre fokuspunktene, er at de på mange kameraer ikke er like følsom som de i midten av bildeflaten.

Det betyr at de kan slite med å fokusere i dårlig lys, om motivet har lav kontrast eller hvis du bruker et objektiv med en maksimal blenderåpning på f / 5,6 eller mindre.

Du kan også oppleve at det ikke er et fokuspunkt der du vil at kameraet skal fokusere.

I begge tilfeller kan du manuelt fokusere på objektivet, eller bruke en teknikk som kalles fokuslås, hvor du fokuserer på motivet med det aktive AF-punktet og deretter trykkes utløseren halvt ned for å låse fokus før du rekomponerer bildet.

Hvordan fokusere på motiver i bevegelse

SportsbildeFokusere på et statisk motiv er vel og bra, men ikke alle motiv vil vente tålmodig på deg mens du komponerer og tar bildet. Derfor må du mestre kunsten å fokusere på motiver i bevegelse.

For å gjøre dette, endrer du autofokusmodus fra Single Shot (Nikon) eller One Shot (Canon), til kontinuerlig eller AI Servo-modus. Nå, når du har låst fokus på motivet ved å trykke utløserknappen halvt ned, vil kameraet fortsette å fokusere når motivet beveger seg, helt til du trykker knappen helt ned for å ta bildet ditt.

Du kan velge mellom alle fokuspunkter også de utenfor sentrum, men når du tar bilder i dårlig lys, motiver med lav kontrast, eller hvis du bruker objektiver med maksimal blenderåpning mindre enn f / 5.6, vil du oppdage at disse ytterste punktene sliter med å fokusere.

Expert Tips: Prøv back-button fokusering
Mange SLRs har en knapp på baksiden av kameraet som du kan trykke med tommelen for å aktivere autofokus. Dette betyr at du kan bruke tommelen til å fokusere, og pekefingeren til å trykke på utløseren når du ønsker å fotografere.

Hvorfor er bildene mine uskarpe?

Når det gjelder å mestre fokus, trenger du også å vite hvorfor bildene ikke er skarpe. Dette kan være grunnet fokusering, men det kan også skyldes kamerarystelser eller motiv i bevegelse. Du trenger å finne årsaken, fikse problemet, og prøve igjen.

1 Feil fokus
Hvis uklarheten skyldes feil fokus, kan du oppleve at områder foran eller bak motivet er skarpt. Hvis du ikke kan se noen skarpe områder, vil feil fokus gi en enhetlig uklarhet i hele bildet.

2 Bevegelse
Du kan enkelt avdekke uskarphet som skyldes kamerarystelser, ved de karakteristiske «striper» i høylysområder. Dette indikerer at kameraet (eller muligens motivet) har beveget seg på et eller annet tidspunkt i løpet av eksponeringen.

Få riktig hvitbalanse – Hver gang

Auto hvitbalanse - 001Du kan glemme alt om å sette riktig hvitbalanse – spesielt hvis du skyter i raw, så kan du endre det når du behandler bildene dine senere. Eller….

Du må få riktig hvitbalanse i kamera for å kunne vurdere eksponering og farger på bildene dine og for å oppnå de beste resultatene.

Sterke farger

Kameraets automatiske hvitbalanse gjør generelt en ganske god jobb med å fange fargene riktig i de fleste lysforhold, men det betyr ikke at den aldri bommer.

Situasjoner der du får bedre resultater ved å bruke en av de manuelle forhåndsinnstilte verdiene for hvitbalanse, er når motivet er dominert av en enkelt farge eller tone, for eksempel en blå himmel, oransje solnedgang eller en stor flate av grønt gress.

I slike situasjoner vil den automatiske hvitbalansen sette en verdi for å motvirke de sterke fargene, slik at du vil få bedre resultater ved å velge en hvitbalanseinnstilling som passer lysforholdene, for eksempel sollys eller skygge.

Selve hvitbalansen på lyset ved soloppgang eller solnedgang er i nærheten av Tungsten eller kunstig lys innstillingen (3,200K). Men hvis du velger dennee forhåndsinnstillingen, vil du miste mye av den varmen som du ønsker å fange i bildet ditt.

Prøv heller å sette hvitbalansen til dagslys, eller skyet, for å fange den oransje gløden i all sin skjønnhet.

Angi et egendefinert hvitbalanse … i kameraet eller på datamaskinen

For presise farger, må du ta kontroll og lage en «custom» hvitbalanse innstilling for lyset du fotograferer i. Det finnes en rekke hvitbalanse hjelpemidler tilgjengelig for å hjelpe deg å gjøre dette – for eksempel hvitbalanse objektivdeksel til noen hudrelapper – men alt du egentlig trenger er et stykke hvitt eller grå papp eller et ark hvitt papir!

Når du har fått tak i dette, kan du prøve disse to enkle teknikkene for å lage egendefinerte innstillinger enten i kameraet, eller når du behandler bildene dine i programvaren.

I programvare

I RAW-filer kan du justere hvitbalansen fritt i Raw programvaren, for eksempel Adobe Camera Raw som følger med Photoshop Elements – alternativene er lik de som er på kameraet.

Du kan bruke glidere for å avgrense fargebalansen, og det er også et hvitbalanseverktøy; Klikk på en nøytral tone i et bilde med verktøyet for dette å stille inn hvitbalansen.

Men hva hvis motivet ikke inneholder nøytrale toner? Løsningen er å plassere et stykke hvitt eller grått kort et av bildene. Det trenger bare å være der for ett bilde, da kan du bruke dette til å justere hvitbalansen på alle bilder som er tatt i samme lys.

1. Sett opp en referansekort

Plasser den hvite eller grå kortet i samme lys som det sentrale punktet i bildet. Velg en hvitbalanse innstilt på kameraet, for eksempel dagslys, og sørg for at du tar RAW-filer.

2. Åpne referanse bildet

Ta et bilde med kortet inkludert i bildeflaten, deretter fjerner du kortet og fortsetter å ta bilder. Senere, i Elements/Lightroom eller lignende program, åpner du bildet og klikker på kortet med hvitbalanseverktøyet. Legg merke til verdiene for temperatur og Tint, deretter kan du manuelt legge inn disse for de andre RAW-filene tatt under samme lys.

3. Camera Raw i CS

Photoshop CS versjonen av Adobe Camera Raw og Lightroom har Select All og Synkroniser knapper. Disse gjør det mulig å stille inn hvitbalansen for en serie bilder.

4. Velg og synkroniser

Velg alle bilder som er tatt i samme lys som referanse bildet, klikk deretter på hvitt kort og se den magiske skje! Alternativt kan du klikke Synkroniser for å synkronisere WB og andre utvalgte innstillinger.

Hvordan sette en egendefinert hvitbalanse i kameraet

Ved å angi en egendefinert hvitbalanse i kameraet vil du spare tid ved behandling av bildene. Igjen begynner med et hvitt eller grått kort i samme lys som scenen eller hovedmotivet. Vi bruker et Canon-kamera i forbindelse med denne opplæringen, men prosessen er lik med andre kameraer.

1. Ta et bilde av kortet – det må fylle det sentrale området av bildet. Hvilken hvitbalanse du setter nå har ingen betydning.

2. Velg Custom WB alternativ i kameraets meny, og trykk på SET.

3. Bla gjennom bildene dine til du finner bilde av den hvite kortet. Trykk på SET, deretter OK.

4. Åpne hvitbalanse menyen og velg Custom symbolet for å bruke den nye hvitbalanseinnstillingen.

Husk at denne vil være valgt helt til du endrer valget i hvitbalansemenyen

Eksponeringskompensasjon

Eksponerings kompensasjonHvordan du skal avgjøre om du må øke eller redusere eksponeringen av bildet ditt kan være forvirrende, siden justeringen du trenger å gjøre er ofte det motsatte av hva du kanskje på forventer først.

Slik bruker du kameraets eksponeringskompensasjon for å få lysere eller mørkere bilde.

Lyst motiv

Hvis motivet inneholder for det meste lyse toner, kan du oppleve at kameraet vil undereksponere bildet. I denne situasjonen, må du trykke og holde inne eksponeringskompensasjon knappen, øke eksponeringen ved å vri hjulet til å angi en verdi på +1, deretter ta bildet på nytt.

Mørkt motiv

Hvis du fotograferer et hovedsakelig mørkt motiv, vil kameraet sannsynligvis overeksponere bildet, så du må kanskje redusere eksponeringen. Trykk og hold eksponeringskompensasjon knappen som før, men denne gangen vri hjulet for å angi en verdi på -1.

Gjør histogrammet forståelig

Den enkleste måten å sjekke eksponeringen av bildene dine er å bruke histogram visningen på kameraets skjerm når du ser gjennom bildene dine. Dette viser fordelingen av toner i bildet ditt, så du kan sjekke eksponeringen din mens du tar bildene.

For å få mest mulig ut av dette hendige verktøyet, må du kjenne igjen egenskapene til under- og over-eksponerte bilder.

Overeksponert
Det er et gap til venstre i histogrammet, og diagrammet går ut på den høyre siden.

Histogram - 003

Undereksponert
Det er et gap til høyre i histogrammet, og diagrammet går ut på den venstre siden.

Histogram - 002

Hvordan takle motiver med høy kontrast

Å bruke kameraets eksponeringskompensasjon til å justere den samlede eksponeringen er greit for mange motiver, men det er også tilfeller der forskjellene i lysstyrke til motivet er for stort til at kameraet klarer å fange detaljer i både skygger og høylys.

Dette er kjent som kameraets dynamikkområde, og det varierer mellom ulike modeller, det er ganske vanlig å finne motiver der kontrasten er større enn selv de beste kameraene kan takle.

Erfaring gjør at du ofte vil kunne gjenkjenne disse forholdene før du begynner å fotografere, men den enkleste måten å oppdaget det på er ved å se gjennom bildene, sjekke histogram og høylys advarsler.

Start med å ta et bilde og sjekke at skyggene kommer til venstre på grafen. Du kan nå aktivere høydepunktet advarsel displayet.

Hvis skjermen blinker for å indikere at det er høydepunkter uten detaljer, da kan ikke kameraet fange hele lysstyrke spekteret.

Når du står overfor denne situasjonen, er det en rekke måter å håndtere problemet på.

Hvis du tar bilder i JPEG-modus, har mange kameraer innebygde systemer for å fange opp flere høylys og/eller skyggedetaljer enn normale bilder.

Nikon Systemet kalles Active D-lighting, mens Canon versjonen er Auto Lighting Optimizer.

Panorama - 01

Gjenopprette detaljer

Fotograferer du i RAW format vil kamera tillate deg å fange mer høylys og skyggedetaljer enn i JPEG-modus. Men selv i RAW er det lettere å få mer detaljer fra skyggene enn høydepunktene.

Av den grunn, skal du alltid, når du har motiver med høy kontrast, stille inn eksponering slik at du får så mye lyse detaljer som mulig.

Filtre

Den tradisjonelle løsningen for å håndtere høy kontrast belysning er å bruke et gradert ND filter. Disse filtrene er mørk bare halvveis ned på filteret, slik at du plasserer den mørke delen av filteret for å redusere lysstyrken på den lyseste delen av motivet.

Dette er greit hvor et stort område av motivet er lysere enn resten, som en åpen himmel i landskapet.

Men de er mindre nyttig for motiver som inneholder mindre lyse områder, slik som vinduer eller sollys gjennom trærne, fordi filteret vil også gjøre det mørkere i områdene rundt disse høylysene.

High Dynamic Range

Her er det brukt 7 eksponeringer, med ett stopps mellomrom.
Her er det brukt 7 eksponeringer, med ett stopps mellomrom.

High Dynamic Range (HDR) har blitt en populær teknikk for å ta bilder som ellers ville hatt utbrente høylys, ingen skyggedetaljer, eller begge deler.

Se mer i vår seksjon om HDR

For å oppnå ekte HDR-bilder du må ta minst tre skudd, ett undereksponert, ett riktig eksponert og ett overeksponert.

Disse bildene blir deretter kombinert med enten Flett til HDR-verktøyet i Photoshop eller egen programvare, for eksempel HDR Efex Pro 2 eller Photomatix.

(Visited 158 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar