Komposisjon – Unngå midten

with Ingen kommentarer

Når du begynner med fotografering, er det fristende å plassere det du fotograferer midt i sentrum av bilderammen. Det vil gi deg ganske statiske, kjedelig bilder. En av måtene å motvirke dette på, er å bruke Tredelsregelen, hvor du dele bildet opp i tredjedeler, både horisontalt og vertikalt, og prøv å plassere motivet ditt på en av disse imaginære linjer eller der linjene krysser. Dette er en overvurdert tilnærming, men det tvinger deg til å skyve motivet bort fra sentrum.

Flytt motivet bort fra sentrum og prøv å se hvordan det kan balanseres med alt annet i scenen, herunder eventuelle områder i kontrastfarge eller lys. Det er ingen raske og enkle regler om hvordan du kan oppnå denne typen visuell balanse, men du vil raskt lære å stole på instinktene dine – stoler på at du vet når noe bare ser rett ut. Da vil du utvikle en fotografs øye.

Hvorfor funker det?

Skagen analyse

  1. Hovedmotivet er plassert mot linjene i tredelsregelen.
  2. Horisonten legges ned mot den nederste linjen og skrår litt mot midten.
  3. Enda et element som går langs linjen og skaper fokus i bildet

I tillegg har Nils vært ute på riktig tid av døgnet, slik at lys og farger er behagelig. Både forgrunn og bakgrunn inneholder akkurat nok detaljer til at interessen pirres, men uten å kjempe med oppmerksomheten fra motivet.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar