Effektiv bruk av Auto ISO

with Ingen kommentarer

Mange fotografer skyr Auto ISO som pesten. Og for de første kameraene som kom med auto ISO, var dette helt naturlig. ISO settingen kamera valgte var ofte unødvendig høy og mulighetene for begrensinger var .... eh... begrenset. Dagens kamera har en mye bedre måte å håndtere auto ISO. Nå er dette en funksjon du kan bruke på lik linje med alle andre halv automatiske innstillinger på kamera.

Auto ISO, brukt på rett måte, vil kunne gi deg en mye større kreativ frihet enn du ellers ville hatt. Auto ISO gjør at du kan fokusere på de tingene som faktisk påvirker bildets kreative uttrykk. Blenderåpning og lukkertid.

Det er likevel noen ting du bør ha i bakhodet før du setter kamera over i auto ISO. Det er ikke alle situasjoner som gir deg noe ekstra ved å velge auto ISO. Hvis du setter kamera på stativ, vil du ha god nok tid til å velge en ISO verdi som matcher de andre parameterne du har valgt. Når du vet hvilke type bilder du skal ta må du bestemme deg for hva som er akseptabelt støynivå og hva som skal være tregeste lukkertid.

 

Et av de mest vanlige foto problemer er å glemme å justere ISO-innstillinger på kamera når du bytter mellom innendørs og utendørs fotografering.

Hvis du er sightseeing, fotograferer i et bryllup, eller i andre situasjoner hvor du bytter mellom innendørs og utendørs, er det verdt å vurdere det kameraets Auto ISO funksjon.

Auto ISO kan være veldig nyttig, spesielt for reisefotografering, hvor du kan ta naturskjønne frilufts bilder i det ene øyeblikket, og bilder i en svakt opplyst kirke i det neste øyeblikket.

Det holder følsomheten på en lav innstilling når lyset er sterkt nok til å unngå kamerarystelser ved håndholdt fotografering, for å sikre deg den maksimale bildekvaliteten.

Ved lavere lysnivåer, vil kameraet øke følsomheten så mye som er nødvendig for å holde bildene konsekvent skarpe.

Det fjerner behovet for å justere ISO-innstillingen, slik at du kan konsentrere deg om å ta bildet, og reagerer raskt på flyktige fotomuligheter. Det eliminerer også faren for at du glemmer å justere ned ISO når du kommer ut i solen etter at du har tatt bilder i dunkel belysning.

I de fleste kameraer, kan du velge hav som skal være tregeste lukkertid, samt maksimal ISO innstilling tilgjengelig i auto ISO.

For eksempel kan det være lurt å unngå ultra-høye innstillinger som ISO 6400. I alle fall vil de høyeste ISO innstillingene, ofte tilgjengelig i "utvidet ISO område" generelt være et dårlig valg.

Også i lukkerprioritert modus, hjelper auto ISO for å holde blenderåpningen innenfor objektivets rammer. For eksempel, hvis du velger en lukkertid som er for rask for det objektivets største blenderåpningen i dårlig belysning, vil ISO økes automatisk.

 

Hvordan sette opp auto ISO

Trykk på Meny-knappen, og deretter gå til opptaksmenyen og bla ned til ISO-følsomhet innstillinger. Trykk OK. Dette bringer opp ISO-følsomhet Settings-menyskjermen. Sett ISO følsomhet til laveste innstilling tilgjengelig - typisk ISO 100 eller 200.

AUTO ISO2

Bruk multi-kontrolleren for å bla til og merke ISO følsomhet Auto Control. Velg "På" deretter OK. ISO-AUTO vil bli vist på bakre kontrollpanelet og i søkeren.

AUTO ISO3

For å sette en øvre grense for ISO, uthever du maksimal følsomhet og velg en verdi. Ved høye ISO-verdier vil bildestøy være tydelig. Sett minimum lukkerhastighet verdien for å bestemme innstillingen der Auto ISO trer i kraft. Trykk OK for å bekrefte.

AUTO ISO4

 

(Visited 197 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar