Ninja triks i Lightroom

with Ingen kommentarer

Etter en lang dag med fotografering, eller gjerne flere dager med aktiv bruk av kamera, vil du gjerne oppleve at eksponeringen ikke er spot on på alle bildene. Noen bilder vil være litt over eksponert, mens andre vil være litt undereksponert. Den vanlige måten å angripe dette problemet på er å gjøre en kjapp justering av eksponering på hvert bilde. Eller kanskje bruke AUTO funksjonen i Lightroom. Begge disse metodene tar tid og i tillegg synes jeg at AUTO funksjonen i Lightroom har en tendens til å gjøre bildene litt over eksponert. En funksjon som er laget for formålet er "Match total exposure". Du finner den under "Settings" menyen i "Develop" modulen.

  1. Legg bildene du skal jobbe med i en collection (ikke nødvendig, men gjør det litt enklere)
  2. Velg et bilde
  3. Gå til Develop modulen
  4. Juster inn eksponeringen grovt
  5. Velg alle [Ctrl+A]
  6. Gå til "Settings>Match total exposure" [Ctrl+Alt+Shift+M]
  7. Ferdig

DinFotoSide blir drevet helt og holdent på frivillig basis. Selv om vi jobber gratis for å lage innlegg, svare på spørsmål og vedlikeholde siden, så blir det utgifter med aktiviteten her inne.
Setter pris på om dere som synes at siden vår er god, viser deres takknemlighet med et lite bidrag som gjør at vi kan fortsette med oppdateringer.

(Visited 799 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar