Hvilken info finner du på skjermen

with Ingen kommentarer

Skjermen bak på kamera kan brukes til mye mer enn bare å vise bildet som akkurat ble tatt. Her kan du få opp all vesentlig informasjon om innstillingene som er valgt. På de fleste kameraene kan du også trykke deg inn på den innstillingen du ønsker å endre, direkte på skjermen. Da slipper du å lete etter knappen som er dedikert for akkurat den funksjonen. Hvordan dette gjøres er ganske forskjellig fra kamera til kamera, men ofte finnes det piltaster, joystick eller et hjul på baksiden av kamera som brukes for å manøvrere rundt på skjermen. Bildene jeg har brukt for illustrasjon her kommer fra Canon EOS kamera, men uansett merke vil denne skjermen være ganske lik. Unntaket er vel for de som har kamera uten noen for for søker. Der vil informasjonen legges over bildet, ut mot kantene.

Senere vil jeg gå gjennom de kreative valgene på ditt kamera. Valgmulighetene er bortimot de samme for systemkamera som det vil være for avanserte kompaktkamera.

I rød firkant:

Valgt program

Her vil det være et symbol som viser de forskjellige AUTO programmene, eller bokstavkoder for de kreative innstillingene.

P – Program

Tv – Time Value (lukkertids prioritet)

Av – Aperture Value (Blender prioritet)

M – Manuell

Jeg bruker Canons betegnelser og eksempler fra Canon, siden det er det jeg har. Om du har et annet merke og ikke finner ut hva som er tilsvarende, så bare spør.

Display - Program

Display - Blender

I den grønne firkanten:

BLENDER

Her kan du lese av blenderåpningen som er innstilt. Blenderåpningen styrer grovt sett hvor mye som er skarpt i bildet ditt. Lite tall gir et lite område som er skarpt, og større tall gir et større område som er skarpt.

Her kan du lese mer om blender.

I den røde firkanten:

Eksponeringsskala

Punktet i den lille firkanten beveger seg og viser hvordan bildet ditt blir eksponert utifra kameraets lysmåler. «Perfekt» eksponering vil være når punktet ligger rett under 0. Ligger den mot + siden vil bildet bli lyst og om den ligger mot – vil bildet bli mørkt.

Her kan du lese om Eksponeringskompensasjon, og få en grundigere innføring i kameraets eksponering.

Display - Lysmåler

(Visited 247 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar