Vet du hvilke løgner kameraet ditt forteller?

with Ingen kommentarer

Bildet er i fokus

Auto Manuel fokus - 001Når du trykker utløseren halvveis ned fokuserer kamera, du hører et pip og noen flekker i søkeren blinker rødt. Glimrende! Bildet er i fokus. Dette er tanken mange fotografer har, og jeg vil påstå at de da lever på en løgn OG at om fokus ligger rett i bildet, så er det reinspikka flaks. Spesielt for bilder med liten dybdeskarphet vil sjansen for at fokus ligger feil være stor. En mulig kilde for feil fokus er at alle fokuspunktene er valgt. Da vil kamera ofte fokusere på det som ligger nærmest under ETT av fokuspunktene. Reint matematisk har du da 1/9 dels sjanse for å treffe (veldig enkelt sagt).

Velg heller 1 fokuspunkt som enten ligger der du vil ha fokus i bildet, eller fokuser først og rekomponer bildet etterpå. Manuell fokus er også en måte å sikre riktig fokus på.

Et hjertesukk: Trenger du virkelig å høre pipet som forteller at autofokus er låst? Jeg slår pipelyden av!

 

(Visited 225 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar