Når kan jeg bruke blenderprioritet?

with Ingen kommentarer

De halvautomatiske programmene på ditt kamera lar deg ta kontroll over den innstillingen som har størst betydning for hvordan bildet skal se ut. Vanlige navn på dette programmet er gjerne blenderprioritet eller apperture value. Vanligvis markert med A eller Av på programhjulet. Når du stiller kameraet inn på blenderprioritets programmet, velger du blender selv og kamera setter lukkeråpning som gjør at eksponeringen blir riktig. Når du nå tar kontroll over blenderen, tar du i praksis over kontrollen på dybdeskarpheten i bildet. Det er selvfølgelig mange ting som er med på å avgjøre dybdeskarpheten, men ofte så er det blenderåpningen som står igjen som siste mulighet for endringer.

Enkelt forklart, så velger du hvor mye dybdeskarphet du vil ha i bildet.

Den største fallgruven ved å velge dette programmet er at lukkertiden kan bli «feil». Velger du liten blender (høyt tall) så kan lukkertiden bli så lang at du må bruke stativ, eller øke ISO for å få skarpe bilder. Motsatt ved stor blender (lavt tall), så kan lukkertiden bli for kort, og i ekstreme tilfeller blir bildene overeksponert.

Min huskeregel:

Lite blendertall gir liten dybdeskarphet, stort blendertall gir stor dybdeskarphet

Landskap - 1
For landskap funker blenderprioritet bra
(Visited 730 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar